Nota de informare pacienți

Note de informare pacienți

Promisiunea noastră privind protectia datelor

„GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA” cu sediul social în Localitatea Sibiu, Str. Someșului Nr.19, Județul Sibiu, se angajează să respecte drepturile dvs. în conformitate cu legile privind protectia datelor. Mentinerea în sigurantă a datelor dvs. personale si de sănătate este foarte importantă pentru noi. Notificarea noastră privind confidentialitatea datelor pentru pacienti („Notificarea”) contine informatii esentiale despre prelucrarea datelor de către noi în momentul furnizării serviciilor medicale. Vă rugăm să acordati un moment citirii Notificării, astfel încât să aflati de ce si cum procesăm datele dvs. cu caracter personal.

În Notificare puteti găsi informatii despre următoarele:

(a) identitatea si datele de contact ale operatorului de date;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor;

(c) scopurile si temeiul juridic al prelucrării;

(d) sursele datelor dvs. cu caracter personal;

(e) destinatarii datelor dvs. cu caracter personal;

(f) perioada pentru care datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate;

(g) drepturile dvs. în temeiul legilor privind protectia datelor;

(h) transferurile internationale de date.

 

Notificarea privind confidentialitatea datelor pentru pacienti

 

 1. Motive juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să protejăm si să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal si suntem obligati să facem acest lucru prin lege. Profesionistii nostri în domeniul medical se supun unei obligatii profesionale de confidentialitate.

Este necesar să folosim datele personale si medicale pentru a vă putea furniza serviciul medical solicitat.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (date personale) privind numele, domiciliul, email, telefon, data si locul nasterii, cele privind starea de sanatate, CNP si semnatura, se face în baza legii sanatatii, în scopul acordării serviciilor de programare, asistentă medicală, diagnostic si tratament.

Datele dvs. medicale acoperă informatii legate de sănătatea dvs. (de exemplu, informatii despre diagnosticarea/tratamentul solicitat si evaluarea sănătătii de către noi). Furnizarea unui diagnostic medical si/sau a unui tratament medical constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. medicale.

Dacă vă aflati într-o situatie extremă sau care vă pune viata în pericol în timp ce vă aflati la una dintre clinicile noastre, vom folosi datele dvs. medicale pentru a vă mentine sănătatea si bunăstarea si pentru a vă proteja interesele vitale.

 

 1. Datele pe care le procesăm

În timpul relatiei dvs. cu „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA” , obtinem datele dvs. cu caracter personal din trei surse: (1) de la dvs., (2) de la alte persoane si (3) din activitatea noastră medicală.

(1) Pentru a vă oferi serviciile medicale solicitate, vă rugăm să ne furnizati datele personale de bază (în special datele personale de identificare), datele privind plata si asigurarea (date necesare pentru plata serviciului nostru) si datele privind sănătatea dvs. (în special informatii despre starea dvs. de sănătate). Dacă vă decideti să împărtăsiti investigatii imagistice si rapoarte medicale anterioare spre uzul nostru, le vom stoca si le vom procesa în sistemele noastre în scopul diagnosticării dvs. si/sau furnizării unui tratament medical. Dacă furnizati în mod voluntar informatii de contact ale rudelor sau familiei dvs., aceste date vor fi utilizate numai cu acordul acestora sau în caz de urgentă.

(2) Colectăm date cu caracter personal de la alte persoane în următoarele situatii:

 1. De la un furnizor de servicii medicale (medic sau spital care a emis trimitere către „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”)
 2. Dacă diagnosticul medical si/sau tratamentul medical pe care vi-l furnizăm este plătit de către un asigurător medical (public sau privat), trebuie să verificăm valabilitatea asigurării înainte de a vă furniza serviciul medical respectiv.

(3) Când vă furnizăm diagnosticul medical si/sau tratamentul medical, creăm date medicale cu privire la dvs. În calitate de furnizor de servicii medicale, „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”  este obligată prin lege să documenteze cu atentie serviciul care vă este oferit.

Pentru informatii suplimentare despre datele pe care le procesăm, vă rugăm să cititi Anexa la prezenta Notificare sau să vă informati de la angajatii nostri.

 1. Cât timp vom păstra datele dvs.

„GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”păstrează datele dvs. personale pe perioada necesară pentru furnizarea serviciilor medicale si pentru a se conforma normelor medicale, fiscale, contabile sau altor cerinte legislative aplicabile. În cazul în care obligatia legală de a vă păstra datele încetează, vă vom sterge datele sau le vom anonimiza. „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”  nu va sterge datele dvs. sau anonimiza dacă este identificată o bază legală alternativă pentru păstrarea acestora, de exemplu, interesul legitim al „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”  de a se apăra împotriva cererilor de despăgubire. În toate aceste cazuri, veti fi informat.

Pentru informatii suplimentare despre cât timp păstrăm datele dvs., vă rugăm să cititi Anexa la prezenta notificare sau să întrebati pe unul dintre angajatii nostri.

 

 1. Cu cine împărtăsim datele dvs.

În timpul relatiei dvs. cu „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”, vă împărtăsim datele personale cu trei tipuri diferite de destinatari: (1) cu furnizorii care primesc indicatii de la noi, (2) cu furnizori independenti de noi si (3) cu persoanele cu care ne cereti dvs. să le împărtăsim.

 

 • „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA” utilizează furnizori de servicii (asa-numitii procesatori de date) care să ne ajute în procesarea informatiilor cu caracter personal pe care le primim si le creăm (de exemplu furnizori de software si hardware medical si financiar, profesionisti contractati din domeniul sănătătii, furnizori de spatii de stocare a documentelor pe suport de hârtie). Procesatorii de date (împuternicitii) actionează în numele „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA” pe baza instructiunilor noastre scrise. Împărtăsim numai datele dvs. care sunt absolut necesare.

 

(2) Împărtăsim datele dvs. personale cu terte părti (adică destinatari independenti de noi) în următoarele situatii:

 1. Dacă suntem obligati prin lege.
 2. Dacă acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligatiile fată de un medic sau un asigurător cu care aveti contract.
 3. În cazul în care protectia interesului dvs. vital impune acest lucru, vom împărtăsi datele dvs. medicale si cu alti profesionisti din domeniul medical.

Împărtăsim numai datele dvs. care sunt absolut necesare.

(3) Puteti solicita trimiterea datelor dvs. medicale către medicul care v-a emis trimiterea sau către medicul de familie. Dacă doriti să ne solicitati să împărtăsim datele dvs. cu cineva, vă sugerăm să aflati mai întâi cum si în ce scop va procesa această persoană datele dvs. cu caracter personal. Activitătile de procesare ale destinatarilor terti sunt în afara sferei noastre de control si responsabilitate. Dacă doriti să împărtăsim datele dvs. medicale cu alti profesionisti din domeniul medical, vă rugăm să consultati receptionistii nostri cu privire la mijloacele disponibile pentru transmiterea acestor date.

Pentru informatii suplimentare despre destinatarii datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să cititi Anexa la prezenta notificare sau să întrebati pe unul dintre receptionistii nostri.

 1. Transferuri internationale de date

S-ar putea să fie necesară dezvăluirea datelor dvs. personale unor destinatari din afara Europei. Înainte de a vă transfera datele în afara Europei, datele dvs. sunt protejate deoarece ne asigurăm (1) că tara beneficiară este acoperită de o decizie a Comisiei Europene privind gradul de adecvare si (2) că se utilizează asa-numitele Reguli Corporative Obligatorii sau contracte UE standard. Dacă trebuie să vă transferăm datele într-o tară care nu este acoperită de o decizie a Comisiei Europene privind gradul de adecvare, vă vom informa si vă vom solicita în prealabil consimtământul pentru acest transfer.

Pentru informatii suplimentare despre locatia datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să cititi Anexa la prezenta notificare sau să întrebati pe unul dintre receptionistii nostri.

 

 

 

 1. Păstrarea datelor dvs. în sigurantă

Păstrarea în sigurantă a datelor dvs. este prioritatea noastră. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în sigurantă de către noi sau de către furnizorii de servicii selectati de noi cu grijă. Atunci când furnizorii nostri de servicii procesează date medicale în numele nostru, avem nevoie de un nivel ridicat de protectie.

Ne asigurăm că există măsuri de securitate foarte stricte pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii si utilizării incorecte, precum si împotriva accesului sau transferului neautorizat.

 1. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu legislatia privind protectia datelor, aveti următoarele drepturi.

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveti dreptul să stiti că datele dvs. sunt procesate, că aveti dreptul să vă accesati datele cu caracter personal procesate de noi si să vi se furnizeze informatii despre ceea ce face „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA” cu datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveti dreptul să corectati sau să vă completati datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveti dreptul să vi se steargă datele cu caracter personal în anumite circumstante dacă nu există motive legale pentru continuarea procesării.
 • Dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrării. Aceasta înseamnă că puteti solicita „blocarea” prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Solicitarea dvs. validă va însemna că vom avea dreptul să stocăm datele dvs. cu caracter personal, dar nu vom avea dreptul să le procesăm în continuare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Vă permite să vă accesati si să vă reutilizati în propriile scopuri si în cadrul diferitelor servicii datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat. Aveti dreptul să primiti si să transferati cu usurintă o copie electronică a datelor dvs. cu caracter personal si să ne cereti să o transferăm altui operator.

Dacă doriti să faceti uz de drepturile dvs. sau doriti să primiti mai multe informatii despre drepturile dvs. de mai sus, adresati-vă unuia dintre receptionistii nostri sau contactati Responsabilul nostru pentru protectia datelor (puteti vedea datele de contact mai jos).

 1. Dacă aveti întrebări

Dacă aveti întrebări sau doriti mai multe informatii, vă rugăm să ne contactati pe e-mail: gdpr@rmn-diagnostica.ro. sau să solicitati informatii suplimentare de la unul dintre receptionistii nostri. Dacă nu sunteti multumit de modul în care vă procesăm datele, puteti face o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Bd. Gh. Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti email: anspdcp@dataprotection.ro. Cu toate acestea, sperăm, bineînteles, că puteti discuta orice probleme în primul rând cu noi.

 

Anexă la Notificarea privind confidentialitatea datelor

 

Mai jos puteti găsi informatii suplimentare despre destinatarii cu care împărtăsim datele dvs. Împărtăsim datele dvs. cu alti destinatari numai dacă este absolut necesar.

Destinatarii de date care actionează în numele (si sunt instruiti de) „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”
DomeniuSector de activitateSub-sector de activitateTip de activitateIdentitatea/locatia destinatarului
MedicalProfesionisti în domeniul medicalDoctoriFurnizarea de servicii medicaleîn Romania
Profesionisti în domeniul medicalAlti profesionisti în domeniul sănătătiiFurnizarea de servicii medicaleîn Romania
Profesionist în domeniul consultantei medicaleAlti profesionisti în domeniul sănătătiiOferirea unei a două păreri, dacă este necesarîn Romania sau în străinătate, dacă este necesar
Prestatori de serviciiAdministratieCall CenterPlanificarea unei programări, prin apel la call center-ul nostru„GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”
MarketingPromovareNewsletter-uriTrimiterea de newsletter-uri, dacă v-ati dat acordul pentru activitatea noastră de marketingPersoana vizată
Gestionarea Bazei de date pentru clientiStocarea datelorStocarea informatiilor de contact ale clientilor, dacă v-ati dat acordul pentru activitatea noastră de marketing„GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”
Tehnologia informatiilorComunicare electronicăE-mail-uriOperarea si găzduirea sistemului de e-mail„GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”
Software de administrareSoftware de call centerMemorarea înregistrărilor vocale ale apelurilor
Software de administrareOperarea si găzduirea portalului pentru pacientiRezervări online
Software medicalSistem de informatii medicaleÎnregistrarea pacientilor, programarea, generarea datelor de consult si a diagnosticului, suport pentru facturare, distribuirea raportului medical
Sistem de arhivare si comunicare a imaginilorStocarea imaginilor diagnostice
Furnizor de software financiarContabilitateFacturarea costurilor medicale
OperareExploatarea infrastructurii ITAsigurarea disponibilitătii datelor
SuportSuport pentru utilizatoriAsigurarea disponibilitătii sistemelor
Suport pentru sistemMentenantă software
Stocarea datelorBack-up-ul datelorSecurizarea disponibilitătii datelor
SecuritateMonitorizarea spatiilorOperarea CCTVÎnregistrarea video„GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”

 

Destinatari de date terti (care actionează independent de „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”)
DomeniuSector de activitateSub-sector de activitateTip de activitateIdentitatea destinatarului
Asigurător de sănătateAsigurări de sănătate privateFinantareConfirmarea valabilitătii  asigurării
Asigurări nationale de sănătateFinantareConfirmarea valabilitătii asigurăriiCNAS
Operarea bazei de date a Casei Nationale de SănătateDepozitarea dosarelor medicale finantate din asigurări nationale de sănătateCNAS
Institutie financiarăBancăPlatăProcesarea plătilor prin card de credit sau de debit
Fond privat de sănătatePlatăRambursarea costurilor medicale
MedicalManagement medical publicOrganizatie medicală nationalăGestionarea cotelor nationale, dacă serviciile medicale sunt finantate din fonduri publiceCNAS
AmbulantăAducerea pacientilor la sau de la centrul nostru medicalSalvare
Medicul emitent al trimiterii / Organizatia medicală emitentă a trimiteriiFurnizarea de trimiteri pentru pacientiMedic trimitator
Organizatie de cercetare clinicăCercetare clinicăSolicită si utilizează rezultatele examinărilor clinice, dacă sunteti participant la aceasta
Autorităti publiceAutoritatea medicală, politia etc.Exercitarea puterii de investigatieS.P.C.E.P
AsigurareAsigurarea serviciilorÎn cazul unei reclamatii pe care ati depus-o în legătură cu serviciul nostru medical
AuditOrganizatie de audit externăexaminarea standardelor de calitate
Contabil public autorizatexaminarea registrelor contabileNA
ComunicareServicii postaleLivrarea de scrisoriOperatori de transport
Servicii de telefonieOperarea si găzduirea sistemului de telefonie

 

Mai jos puteti găsi informatii suplimentare despre tipul de date pe care le procesăm în diferite scopuri (după cum se subliniază în sectiunea 1.1-1.3 din Notificare) si despre cât timp păstrăm datele dvs.

 

Datele cu caracter personal procesate
Scopul procesării datelor de către noiTipul datelor cu caracter personalExemple de date cu caracter personalMotivele procesăriiPerioada de păstrare
serviciul medicalDate de bază cu caracter personalNume, număr asigurare natională de sănătate, număr telefon mobil, adresă, adresă de e-mailProgramarea, înregistrarea, identificarea pacientului, păstrarea contactului cu pacientul10 ani
Detalii financiare si de asigurareDovada privind valabilitatea asigurării, datele cardului de creditFinantare si plată10 ani
Date medicalePrescriptie medicală, fise medicale cronologice, diagnosticSiguranta pacientilor, confirmarea procedurii medicale corecte, furnizarea diagnosticului medical si planificarea tratamentului medical10 ani
Alte date cu caracter personalIdentitatea medicului emitent al trimiterii/medicului de familiecontactarea altor profesionisti din domeniul sănătătii pentru a vă oferi informatii medicale, pentru o îngrijire optimă10 ani
Date medicaleTipul si data diagnosticului si/sau tratamentului medical la „GRUPUL DE FIRME RMN DIAGNOSTICA”

Comments are closed.